Verzekering - pakket verzenden

PiggyBee biedt haar gebruikers een verzekering voor het transport van objecten naar het buitenland.
Deze verzekering wordt momenteel gratis aangeboden *

* onder voorbehoud van de betaling van de fooi en de prijs van het object uitsluitend gemaakt via onze betalingsmodule, de aanvaarding van de algemene voorwaarden van PiggyBee, de algemene voorwaarden van de verzekeringsgroep Marsh en de goede kennis van de procedure bij een schadegeval (hieronder aangegeven).

Aanvrager en reiziger bespreken het bedrag van de fooi en de aankoopprijs van het object.
De aanvrager gaat over tot de betaling en verklaart de waarde van het object.
Het goed is dan gratis verzekerd tot € 1500 tegen diefstal en accidentele schade die tijdens de reis zou kunnen zijn opgelopen.

Onze partner, Marsh, is gespecialiseerd in wereldwijd transport en logistiek.

Verzekering - pakket verzenden


Procedure bij een schadegeval

De verzekerde, zijn vertegenwoordigers en alle begunstigden van de verzekering moeten bij de aankomst van de goederen op de plaats van bestemming van het verzekerde vervoer:

1. De ontvangen goederen controleren (staat van de verpakking, goederen, afwezigheid van vocht, ...)
Probeer zoveel mogelijk de lading te beschermen en schade te minimaliseren

2. Een lijst met documenten indienen om een klacht te ondersteunen (lijst is niet limitatief): 
 

 • Leveringsopdracht op PiggyBee (CrowdShipping-contract)
 • Commerciële factuur van het object
 • Factuur van PiggyBee
 • Foto's van het beschadigde object en de verpakking (vóór en na het transport)
 • Volledige en gedetailleerde verklaring van verlies, objectbeschrijving en mogelijke schade
 • Kostenraming van reparatie of vervanging 
 • In geval van diefstal: verklaring ondertekend door de aanklager bij de lokale politie


Stuur het volledige klachtendossier naar het volgende adres binnen 48 uur na de datum van levering of de datum van verlies en/of beschadiging 
marsh@piggybee.com

 

 

 • effective 00:01 hrs CET 5th March 2022

  In accordance with the applicable terms and conditions of the following listed Marine Cargo Insurance Policies, we herewith give seven days' notice of cancellation for War, Strikes, Riots and Civil Commotion risks, applicable to:

  -              Ukraine
  -              Belarus
  -              Russia within 200km of the land border with Ukraine
  -              Black Sea
  -              Sea of Azov
  -              All shipments by air within Ukrainian Airspace